2 / November 29, 2016
(4.0/5) (27)
Loading...

Description

Witaj, Młody Odkrywco!Czy odważysz się na podróż w przeszłość?Wokół piętrzą się przeszkody. ,,Potrzebuję Twojej pomocy. Podziemią czeka na nas prawdziwy skarb – złoża ropy naftowej i gazu" -Ignacy Łukasiewicz.Sprawdź swoją zręczność w grze ,,KopalnieIgnacego Łukasiewicza" i poznaj historię wynalazcy ropynaftowej.Gra:- kilkanaście plansz z rosnącym poziomem trudności-zbieranie kart odkrywających historię Ignacego Łukasiewicza-rozwija refleks oraz umiejętność logicznego myślenia- przystosowanadla dzieciHello, Young Odkrywco!Do you dare to journey into thepast? Around piling up obstacles. ,,I need your help. Under theground waiting for us a real treasure - oil and gas, "- IgnacyLukasiewicz.Test your skill in the game ,, Mines Ignacy Lukasiewicz"and learn the story of the inventor of oil.Game:- A dozen boardsof increasing difficulty level- Collecting cards discovering thehistory of Ignacy Lukasiewicz- Develops reflexes and the ability tothink logically- Suitable for children

App Information Kopalnie Ignacego - gra

 • App Name
  Kopalnie Ignacego - gra
 • Package Name
  pl.oneconnect.pgnig.game
 • Updated
  November 29, 2016
 • File Size
  35M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2
 • Developer
  PGNiG
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

PGNiG Show More...

Być jak Ignacy - komiks 8 APK
PGNiG
Gdy oglądamy stare zdjęcia, z których patrzą na nas dystyngowanipanowie i eleganckie damy w długich sukniach, trudno jest namwyobrazić sobie, że byli kiedyś dziećmi. Tymczasem oni, tak jakkażdy z nas, rozbijali kolana, biegając po podwórku, poznawaliświat, uczyli się pisać i czytać, zastanawiali się nad tym, kimchcieliby zostać i czy bycie dorosłym będzie fajne. Niektórzy znich wyrośli na przywódców, inni na wielkich artystów lub zdolnychwynalazców. Chcesz dowiedzieć się, jak wyglądało życie jednego znich?- Poznaj historie Ignacego Łukasiewicza i innych sławnychPolaków- Interaktywne komiksy- Sprawdź kolejne epizodyWhen we seeold photos, which look at us of refined gentlemen and elegantladies in long dresses, it is difficult for us to imagine that theywere once children. Meanwhile, they, like all of us, smashed knees,running around the yard, got to know the world, learn to read andwrite, have been debating what would be and whether it would becool to be an adult. Some of them grew up on the leaders, andothers to the great artists or talented inventors. You want tolearn what life was like one of them?- Discover the stories ofIgnacy Lukasiewicz and other famous Poles- Interactive comics-Check episodes
Kopalnie Ignacego - gra 2 APK
PGNiG
Witaj, Młody Odkrywco!Czy odważysz się na podróż w przeszłość?Wokół piętrzą się przeszkody. ,,Potrzebuję Twojej pomocy. Podziemią czeka na nas prawdziwy skarb – złoża ropy naftowej i gazu" -Ignacy Łukasiewicz.Sprawdź swoją zręczność w grze ,,KopalnieIgnacego Łukasiewicza" i poznaj historię wynalazcy ropynaftowej.Gra:- kilkanaście plansz z rosnącym poziomem trudności-zbieranie kart odkrywających historię Ignacego Łukasiewicza-rozwija refleks oraz umiejętność logicznego myślenia- przystosowanadla dzieciHello, Young Odkrywco!Do you dare to journey into thepast? Around piling up obstacles. ,,I need your help. Under theground waiting for us a real treasure - oil and gas, "- IgnacyLukasiewicz.Test your skill in the game ,, Mines Ignacy Lukasiewicz"and learn the story of the inventor of oil.Game:- A dozen boardsof increasing difficulty level- Collecting cards discovering thehistory of Ignacy Lukasiewicz- Develops reflexes and the ability tothink logically- Suitable for children
Loading...